Talousveden laatuvaatimukset   Sosiaali- ja terveysministeriön asetus nro 461/200

Sotkamon kunta

Vesilaitosyhdistys

Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus